020 - 664 20 13 info@restaurantdjago.nl

Privacy Statement Djago

Privacy

Uw privacy is van groot belang. Restaurant Djago verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.

Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, worden behandeld conform de wetgeving op het gebied van de privacy.

Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Restaurant Djago toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor het verlenen van aangevraagde informatie, diensten en voor het gebruik voor statistische doeleinden.

Restaurant Djago